summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tests/py/any/log.t.json
blob: 7bcc20e829e3ede701cfe7f98ca952e83a1e67f5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
# log
[
  {
    "log": null
  }
]

# log level emerg
[
  {
    "log": {
      "level": "emerg"
    }
  }
]

# log level alert
[
  {
    "log": {
      "level": "alert"
    }
  }
]

# log level crit
[
  {
    "log": {
      "level": "crit"
    }
  }
]

# log level err
[
  {
    "log": {
      "level": "err"
    }
  }
]

# log level warn
[
  {
    "log": {
      "level": "warn"
	}
  }
]

# log level notice
[
  {
    "log": {
      "level": "notice"
    }
  }
]

# log level info
[
  {
    "log": {
      "level": "info"
    }
  }
]

# log level debug
[
  {
    "log": {
      "level": "debug"
    }
  }
]

# log level audit
[
  {
    "log": {
      "level": "audit"
    }
  }
]

# log prefix aaaaa-aaaaaa group 2 snaplen 33
[
  {
    "log": {
      "group": 2,
      "prefix": "aaaaa-aaaaaa",
      "snaplen": 33
    }
  }
]

# log group 2 queue-threshold 2
[
  {
    "log": {
      "group": 2,
      "queue-threshold": 2
    }
  }
]

# log group 2 snaplen 33
[
  {
    "log": {
      "group": 2,
      "snaplen": 33
    }
  }
]

# log group 2 prefix "nft-test: "
[
  {
    "log": {
      "group": 2,
      "prefix": "nft-test: "
    }
  }
]

# log flags all
[
  {
    "log": {
      "flags": "all"
    }
  }
]

# log level debug flags ip options flags skuid
[
  {
    "log": {
      "flags": [
        "ip options",
        "skuid"
      ],
      "level": "debug"
    }
  }
]

# log flags tcp sequence,options
[
  {
    "log": {
      "flags": [
        "tcp sequence",
        "tcp options"
      ]
    }
  }
]

# log flags ip options flags ether flags skuid flags tcp sequence,options
[
  {
    "log": {
      "flags": [
        "ip options",
        "ether",
        "skuid",
        "tcp sequence",
        "tcp options"
      ]
    }
  }
]